Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 49
Pavisam: 2934513

Izskata grozījumu projektu zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā

   5.jūlijā, valsts sekretāru sanāksmē izskatīts un publiskai apspriešanai nodots Veselības ministrijas izstrādātais grozījumu projekts zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā.


   Noteikumu projekts paredz mazināt iesniedzēju izdevumus, kas saistīti ar zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu un uzturēšanu kompensējamo medikamentu sarakstā. Plānots palielināt apgrozījuma robežu no 1500 līdz 2000 latiem, līdz kurai iesniedzēji varēs pieteikties Nacionālajā veselības dienestā atbrīvošanai no gada uzturēšanas maksas par medikamentiem kompensējamo zāļu sarakstā.


   Tāpat rosināts mazināt administratīvo slogu, paredzot, ka, lai iekļautu zāles un medicīnas ierīces valsts kompensācijas sistēmā, cenai būs jābūt vismaz trešajai zemākajai salīdzinājumā ar ražotāja noteikto realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Čehijā, Dānijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā, un ne lielākai kā Lietuvā un Igaunijā (šobrīd noteikumi paredz, ka iesniedzējam jāsniedz informācija par zāļu cenām visās ES dalībvalstīs). Izmaiņas paredz, ka iesniedzēja cena būs jāaktualizē katru gadu uz 1.februāri.


   Grozījumu projektā paredzēts noteikt kārtību, ka gadījumā, ja iesniedzēja vainas dēļ aptiekā nav pieejamas lētākās līdzvērtīgas efektivitātes zāles, tad farmaceits drīkstēs izsniegt pacientam nākamās lētākās zāles vai medicīnas ierīces. Tāpat farmaceitam būs pienākums ziņot Veselības inspekcijai par zāļu kompensācijas sistēmā esošo medikamentu un medicīnas ierīču nepieejamību.


   Grozījumu projektā paredzēts šogad palielināt finansējumu zāļu kompensācijai individuālām personām no 2% līdz 3%, savukārt 2013.gadā atstāt 2% apjomā, veicot vēl papildu pasākumus. Iecerēts veicināt šobrīd individuālajai kompensācijai paredzēto zāļu iekļaušanu kompensācijas sistēmas B un C sarakstos. Tāpat paredzēts noteikt par zāļu klīniskās efektivitātes pierādījumu ne tikai dzīvildzes rādītāju, bet arī laiku līdz slimības progresijai. Tādējādi plānots nodrošināt iespējas ārstēties ar inovatīviem, ārstnieciski un ekonomiski pamatotiem medikamentiem lielākam pacientu skaitam.


   Noteikumu projektā atrunāta arī kārtība, kādā trešās personas varēs iesaistīties pacientu līdzmaksājumu segšanā īpaši dārgu medikamentu kompensācijas gadījumos.