Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 489
Pavisam: 3059304

Grozīta darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība

Papildināti darba nespējas lapu (DNL) izrakstīšanas nosacījumi slima bērna kopšanai, nosakot, ka bērna saslimšanas gadījumā DNL varēs izrakstīt par bērnu, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, ja bērnam piešķirts invaliditātes kopšanas pabalsts, kā arī, ja bērnam ir smaga slimība, kuras dēļ nepieciešama ilgstoša ārstēšanās un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas konsilijs noteicis, ka nepieciešama vecāka nepārtraukta klātbūtne. 

To paredz ceturtdien, 4. jūnijā, valdības sēdē pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība””.

Tāpat ir precizēts un skaidri noteikts personu loks, kurām var tikt izrakstīta DNL slima bērna kopšanas gadījumā. DNL izsniegs vienam no bērna vecākiem vai aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu aprūpē bērnu, vienam no bērna vai iepriekš minēto personu tuvākajiem radiniekiem (vecvecākam, pilngadīgajam brālim vai māsai) vai vecāka laulātajam, ja slimu bērnu nevar kopt bērna vecāki vai aizbildņi vai cita persona saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.  

Precizēti nosacījumi DNL izsniegšanai karantīnas gadījumā, nosakot, ka šādā gadījumā to izsniedz, pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologa sniegto informāciju. 

Tāpat noteikts, ka gadījumā, ja izolācija karantīnas laikā nepieciešama bērnam vecumā līdz 14 gadiem, no pirmās darbnespējas dienas izsniedz B DNL vienam no bērna vecākiem vai aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu aprūpē bērnu, vai arī vienam no bērna vai iepriekš minēto personu tuvākajiem radiniekiem (vecvecākam, pilngadīgajam brālim vai māsai) vai vecāka laulātajam, ja šī persona dzīvo vienā mājsaimniecībā ar šo bērnu. Iepriekš noteikumos netika atrunāts, ar kādiem nosacījumiem un vai vispār izrakstāma DNL bērnam karantīnas gadījumā.

Grozījumi arī nosaka, ka karantīnas gadījumā, ja par izolāciju karantīnas laikā saņemta attiecīga informācija no Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologa, par ko attiecīgi veic arī ierakstu medicīniskajā dokumentācijā vai, ja personai konstatēta saslimšana ar kādu no bīstamajām infekcijas slimībām (tajā skaitā Covid-19),  DNL ārsts vai ārsta palīgs var izsniegt attālināti bez personas personīgas apskates un izmeklēšanas.