Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 237
Pavisam: 2983457

Aptaujas dati - kā valsts kompensējamo zāļu apmaksas izmaiņas ietekmējušas pacientu veselības stāvokli

Laikā no 2010.gada 3.februāra līdz 8. martam Astmas un alerģijas biedrība veica aptauju par to, kā valsts kompensējamo zāļu apmaksas izmaiņas 2009.gadā ir ietekmējušas astmas slimniekus un/vai cilvēkus ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS).

87% aptaujāto 2009.un 2010.gadā bija nepieciešamas valsts kompensējamās zāles astmas un/vai HOPS ārstēšanai. No aptaujas var secināt, ka ārsti nepieciešamās zāles izraksta - 75% aptaujāto norāda, ka ārsti zāles nav atteikuši. Tādējādi var uzskatīt, ka profesionālā ziņā aprūpe nav pasliktinājusies.
79% aptaujāto apstiprināja, ka viņiem ir palielinājušies izdevumi par astmas un/vai HOPS ārstēšanu. Vaicājot par to, kā tas ir ietekmējis iespēju iegādāties zāles un lietot tās pēc ārsta norādījuma, 15,5% atbildēja, ka pērk retāk, 13% pērk mazāk (3 paku vietā 1), 14% sāka lietot lētākus medikamentus, bet visbūtiskākā kompensācijas procenta samazinājuma ietekme ir uz zāļu lietošanu – 37% aptaujāto tās lieto retāk (galvenokārt, kad ir lēkmes). Tā rezultātā 21% aptaujāto ir biežāk lēkmes, 15,5% biežāk apmeklē ģimenes ārstu, 8,5% biežāk apmeklē speciālistu, bet vislielākais vairums jeb 44% atzīmē, ka nespēj veikt ierastās aktivitātes pilnā apjomā. No tiem, kas nespēj veikt aktivitātes pilnā apjomā, 65% lietoja zāles retāk. Arī 60% no tiem, kam ir biežāk lēkmes, zāles lietoja retāk. Iespējams, tā rezultātā varētu tikt novērota tā saukto astmas „glābšanas inhalatoru” palielināta lietošana.

Ņemot vērā to, ka to cilvēku daļa, kas var pretendēt uz maznodrošināto statusu ir neliela, un viņu ienākumi visticamāk tuvākajā laikā nepieaugs, Astmas un alerģijas biedrība, kuras mērķis ir aizstāvēt astmas un alerģijas slimnieku intereses, savu biedru vārdā ir nolēmusi vērsties Veselības ministrijā ar lūgumu izvērtēt kompensācijas procenta noteikšanu 2008.gada līmenī – astmai 90% un HOPS 75%, sākot ar 2010.gada 1.jūliju. Uzskatām, ka jāņem vērā to 80% aptaujāto pacientu viedoklis, kas atzīmē, ka valsts kompensācijas samazinājums astmas zālēm no 1. marta no 90% uz 75% un HOPS no 75% uz 50% tos ir būtiski un ļoti būtiski ietekmējis.