Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 223
Pavisam: 2983443

Diskusija “Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”

Atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā un, ievērojot ikgadējo tradīciju rīkot diskusiju parlamentā „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”, lūdzam Jūs piedalīties Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sadarbībā ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO rīkotajā diskusijā, kas plānota 2.decembrī plkst. 11.00.

Šī gada diskusija veltīta specifiskai tematikai - Ģimenes, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām. Īpaši fokusējamies uz bērna ar invaliditāti ģimenes specifiskajām vajadzībām un atbalsta mehānismiem. Pētījumi ir pierādījuši, ka šādas ģimenes cieš ne tikvien no ekonomiskām grūtībām, bet arī ir daudz neaizsargātākas un emocionāli ievainojamākas. Šādas ģimenes cieš no marginalizācijas un stigmatizācijas riskiem, kas atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz visas ģimenes labklājību un veselību.

Diskusijas mērķis ir vērsts uz informētības palielināšanu par šādu ģimeņu, kuras audzina bērnus ar invaliditāti tiesībām, kā arī iespējām saņemt vajadzībām un bērnu izglītošanas iespējām atbilstošus pakalpojumus, kā arī par šādu ģimeņu stāvokli sabiedrībā, pastāvošiem šķēršļiem un iespējām mazināt aizspriedumus pret ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti.