Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 255
Pavisam: 2868840

Anketa

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, kas apvieno 50 organizācijas cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskiem slimniekiem, aicina Jūs piedalīties regulārajā aptaujā par veselības aprūpes pieejamību Latvijā.

Šīs aptaujas rezultāti tiks iesniegti valdībā, un iegūto datu salīdzinājums ar iepriekšējos gados iegūtajiem ļaus koncentrēt uzmanību uz svarīgākajiem jautājumiem.

Visas atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Mēs garantējam Jūsu atbilžu un komentāru anonimitāti.

 

 

Aptauja norit līdz 2018. gada 15. oktobrim.

 

 

I FINANSIĀLĀ PIEEJAMĪBA

 

1.     Kādu medicīnisko palīdzību 2018. gadā esat saņēmis?

(Gan šeit, gan turpmāk var atzīmēt vairākus atbilžu variantus)

 

A

Ģimenes ārsts

 

B

Slimnīca

 

C

Speciālista konsultācija 

 

D

Ātrā medicīniskā palīdzība

 

E

Visu augstākminēto

 

F

Pēc palīdzības neesmu griezies

 

                                                                                             

2.     Vai Jūsu ģimenes ienākumi ir pietiekami, lai segtu ārstēšanās izdevumus?

 

A

 

 

B

 

 

C

Cita atbilde

 

 

2.1.  Ja nē, atzīmējiet, kādai medicīniskai palīdzībai Jums nepietiek naudas?

 

A

Lai apmaksātu vizīti pie ģimenes ārsta

 

B

Lai apmaksātu speciālistu konsultāciju

 

C

Lai apmaksātu analīzes un citus izmeklējumus

 

D

Lai ārstētos slimnīcā

 

E

Lai nopirktu zāles

 

F

Naudas trūkuma dēļ no visa minētā nācies atteikties 

 

 

 

 

3.     Kā risināt jautājumu par medicīniskās palīdzības apmaksu?

 

A

Apmaksāju pats, naudas pietiek

 

B

Apmaksā Sociālās palīdzības dienests

 

C

Apmaksā radiniek/draugi

 

D

Ņemu kredītu/aizņemos

 

E

Retāk apmeklēju ārstus

 

F

Atsakos no ārstēšanās slimnīcā

 

G

Nepērku visas izrakstītās zāles

 

H

Atsakos no ķirurģiskām un citām dārgām procedūrām

 

I

Cits

 

 

4.     Vai Jūsu veselības stāvoklis pēdējā laikā ir pasliktinājies?

 

A

 

B

 

C

Cits 

 

 

4.1.  Ja pasliktinājies, tad kā tas izpaužas?

 

A

Slimība saasinājās

 

B

Radās komplikācijas

 

C

Noteikta invaliditāte

 

D

Cits

 

 

 

5.     Cik lielu daļu no ģimenes  ienākumiem procentuāli Jūs tērējat zāļu iegādei mēnesī?

 

A  <10%

B  11-30%

C  31-50%

D  51-70%

E  >70%

 

 

 

 

 

 

6.     Vai Jums pienākas valsts kompensētie medikamenti?

 

A

 

B

 

C

Nezinu par tādiem

 

 

7.     Vai Jums pietiek naudas, lai veiktu pacienta līdzmaksājumu (ja tāds

nepieciešams) visiem izrakstītajiem kompensētajiem medikamentiem?

 

A

Pietiek

 

B

Nepietiek

 

C

Grūti pateikt

 

 

8.     Vai ārsts ar Jums pārrunā izrakstītā medikamenta cenu un aizvietojamību ar  citu?

 

A

 

B

 

C

Dažreiz

 

 

9.     Vai aptiekā farmaceits ir  piedāvājis aizvietot izrakstīto medikamentu ar lētāku?

 

A

Jā, taču nepaskaidro, kāpēc

 

B

Jā, piedāvā un izskaidro atšķirību starp medikamentiem

 

C

 

D

Dažreiz

 

 

10.  Vai ir bijuši gadījumi, kad kompensējamās zāles Jūs nevarat iegādāties naudas trūkuma dēļ?

 

A

Jā, bieži

 

B

Dažreiz

 

C

 

D

Grūti pateikt

 

 

 

II FIZISKĀ PIEEJAMĪBA

 

Kā zināms, 2018. gada finansējums veselības nozarei plānoja sasniegt 1,01 miljardus eiro, kas ir  lielākais veselības nozarei pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Papildu pieejamais finansējumu plānoja ieguldīt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Taču vai un kā plānotais atspoguļojas reālajā dzīvē?

 

11.  Vai Jums ir iespēja nepieciešamības gadījumā savlaicīgi saņemt ģimenes ārsta konsultāciju?

 

A

Jā,

 

B

Vairāk jā nekā nē

 

C

Vairāk nē nekā jā

 

D

 

E

Negriežos pie ģimenes ārsta

 

 

11.1.                 Ja nav, tad kas to kavē?

 

A

Tas ir tālu un nav pieejams ar sabiedrisko transportu

 

B

Neērts ģimenes ārsta darba laiks

 

C

Ilgi jāgaida pieraksts

 

D

Nav iespējas konsultēties telefoniski   

 

E

Cits  

 

12.  Ja ir nepieciešama speciālista konsultācija, Jūs to varat saņemt

 

A

Netālu no savas dzīves vietas

 

B

Sasniedzot ar vienu sabiedrisko transportu  

 

C

Sasniedzot ar vairākiem sabiedriskiem transportiem  

 

D

Izmantojot tikai automašīnu   

 

E

Cits  

 

13.  Regulāros izmeklējumus ir iespējams veikt

 

A

Netālu no savas dzīves vietas

 

B

Sasniedzot ar vienu sabiedrisko transportu  

 

C

Sasniedzot ar vairākiem sabiedriskiem transportiem  

 

D

Izmantojot tikai automašīnu   

 

E

Cits  

 

14.  Vai iepriekš bija nepieciešama speciālista konsultācija/izmeklējums, cik ilgā laikā Jūs to varējat saņemt?

 

A

Valsts apmaksātu speciālista konsultāciju/izmeklējumu saņēmu 1 mēneša laikā

 

B

Gaidīju uz nepieciešamo konsultāciiju/izmeklējumu 1-6 mēnešus  

 

C

Gaidīšanas laiks pārsniedza pusgadu  

 

D

Izmantojot iespēju saņemt vajadzīgo, apmaksājot no savas kabatas

 

E

Gaidīšanas dēl neveicu konsultāciiju/izmeklējumu vispār

 

 

15.  Vai 2018. gadā esat izjutis solīto gaidīšanas laika samazinājumu?

 

A

Jā, gaidīšanas laiks bija ievērojami sarucis

 

B

Jā, taču gaidīšanas laiks joprojām ir ilgs  

 

C

Nē, uzskatu, ka nekas nav mainījies  

 

D

Nav bijis vajadzības pēc konsultācijas   

 

E

Nav viedokļa  

 

 

III VESELĪBAS APRŪPES KVALITĀTE – uz pacientu vērsti veselības pakalpojumi

 

Eiropā un daudzās attīstītās pasaules valstīs aizvien vairāk tiek izmantota uz pacientu centrēta veselības aprūpe. Tā paredz tādas aprūpes nodrošināšanu, kas ir cieņpilna, atbildīga, vērsta uz pacienta individuālajām prioritātēm, vajadzībām un vērtībām, pacienta paša iesaisti visos lēmumos par ārstniecības procesu. 

 

16.   Lūdzu, novērtējiet, kā tabulā minētie apgalvojumi atbilst Jūsu pieredzei

 

 

Nr.

Apgalvojums

-5

-4

-3

-2

-1

+1

+2

+3

+4

+5

A.    

Esmu iepazīstināts ar savu ārstēšanas plānu, un tajā ir ņemts vērā mans viedoklis un vēlmes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.    

Es vienmēr, kad man tas nepieciešams, varu saņemt vajadzīgo konsultāciju vai veselības aprūpes pakalpojumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.    

Man vienmēr ir skaidrs, kurā vietā un kādu palīdzību man sniegs turpmākajos ārstniecības posmos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.    

Mana ģimene tiek informēta un iesaistīta ārstēšanas procesā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.    

Ārstniecības personāls ir iejūtīgs un vienmēr gatavs izskaidrot neskaidros jautājumus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.     

Ārstniecības iestādē es jūtos ērti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Man ir sniegta visa nepieciešamā informācija, un esmu apmācīts par ārstēšanas laikā nepieciešamajām procedūrām, režīmu, diētu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.   

Manā ārstēšanas plānā ir iekļauti arī atbalsts un pakalpojumi, kurus sniedz citas institūcijas (sociālie pakalpojumi, rehabilitācija, nodarbinātība u. c.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Jūsu komentārs vai pieredze par iespējām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

 

IV OBLIGĀTĀ VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

 

Jaunā veselības aprūpes finansēšanas kārtība paredz, ka turpmāk valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana būs saistīta ar nodokļu nomaksu. No 2019. gada tiesības uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem būs personām, kuras veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā vai ir kādā no sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, kuras automātiski apdrošinās valsts. Pārējiem iedzīvotājiem, sākot ar 2018. gada 1. septembri, ir iespēja iesaistīties veselības apdrošināšanas sistēmā brīvprātīgi, veicot ikgadēju veselības apdrošināšanas iemaksu.

 

18.  Vai atbalstāt obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu?

 

A

 

B

Vairāk jā nekā nē

 

C

Vairāk nē nekā jā

 

D

 

E

Nav viedokļa

 

 

 

 

V  INFORMĀCIJA PAR JUMS

 

19.  Jūsu saslimšana ir:

 

A

Sirds asinsvadu slimība

 

B

Nervu sistēmas slimība

 

C

Skeleta, muskuļu un saistaudu slimība

 

D

Elpceļu saslimšana

 

E

Endokrīnās sistēmas saslimšana

 

F

Infekcijas slimība

 

G

Onkoloģija

 

H

Cita

 

I

Praktiski esmu vesels   

 

 

20.  Dzimums

A

Vīrietis

 

B

Sieviete

 

 

21.   

Vecums

 

 

 

22.  Nodarbošanās

A

Strādāju

 

B

Nestrādāju, jo

 

C

- esmu pensionārs(-e)

 

D

- ir invaliditāte

____grupa

E

- esmu bezdarbnieks

 

 

23.  Dzīves vieta

A

Rīga

B

Cita pilsēta

C

Ciemats

D

Lauki

 

24.  Vai piekrītat nosaukt savu vārdu un uzvārdu? Ja piekrītat, lūdzu, norādiet:

 

 

vārds

 

uzvārds

 

25.  Vai esat ar mieru nepieciešamības gadījumā pastāstīt par Jūsu minētajām problēmām žurnālistiem? Ja piekrītat, lūdzu, norādiet sava tālruņa numuru, lai ar Jums var sazināties.

___________________________________________

 

 

 

PALDIES PAR APTAUJAI VELTĪTO LAIKU UN PAUSTO VIEDOKLI!

 

 

Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, zvaniet:

-        Irīnai Meļņikai uz mob.tālr. 29480648;

-        uz SUSTENTO biroju, tālr. 67590437