Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 238
Pavisam: 2983458

Veselības inspekcija aicina pievērst uzmanību skolas telpu gaisa kvalitātei

Uzsākot jauno mācību gadu, skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem ir svarīgi ne tikai būt gataviem jaunajam darba cēlienam, bet arī apzināties, ar kādiem veselības riskiem nāksies saskarties skolas vidē un kā tos savlaicīgi novērst.

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) vērš uzmanību uz to, ka mācību vides kvalitātes nodrošināšanā ļoti nozīmīga loma jāatvēl atbilstošai skolas telpu ventilācijai. Nepietiekams ventilācijas līmenis un nekvalitatīvs iekštelpu gaiss ir diezgan ierasta parādība skolās, it īpaši aukstajā mācību gada laikā. Nevēdinātās telpās skolēni un skolotāji visbiežāk sūdzas par skābekļa un svaiga gaisa trūkumu, sasmakušu jeb sastāvējušos gaisu. Nevēdinot telpas pieaug mitrums, paaugstinās ogļskābās gāzes (CO2) koncentrācija, rodas pastiprināts risks infekcijas saslimšanām, jo nepietiekamas gaisa apmaiņas gadījumā telpā savairojas slimības ierosinošie mikroorganismi.

Visi iepriekš minētie apstākļi var nopietni ietekmēt gan skolēnu, gan skolotāju veselību, kā arī mācīšanās un mācīšanas kvalitāti, jo paaugstināts CO2 līmenis var atstāt tiešu ietekmi uz fizisko labsajūtu, emocionāli/psiholoģisko labklājību, var pasliktināt cilvēka kognitīvos procesus – uzmanību, uztveri, zināšanu reprezentāciju, problēmu risināšanu, radošumu u.c.

Lai skolas telpās nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos, Inspekcija iesaka:

  • vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • vēdināšanai paredzēto logu (-us) atvērt pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
  • iespēju robežās nodrošināt un sekot līdzi tam, lai izglītojamie starpbrīžos pamestu mācību telpu;
  • gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vēdināt vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • renovējot skolas telpas, apsvērt iespēju ierīkot atbilstoša inženiertehniskā risinājuma mehānisko ventilāciju.

Lai izvērtētu Latvijas vispārizglītojošo mācību iestāžu vides kvalitātes svarīgu rādītāju – iekštelpu CO2 koncentrāciju, Inspekcija kā Veselības ministrijas sadarbības partneris ESF projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi” 2017. gada 2. oktobrī uzsāka „Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījuma” (turpmāk – pētījums) īstenošanu, adaptējot Pasaules veselības organizācijas (PVO) skolu vides pētījuma instrumentus un metodiku 2013. – 2015. gada Skolu vides kvalitātes pētījumam Eiropas valstīs.

Pētījuma 1. posmā līdz 2018. gada 29. aprīlim tika apsekotas 20 skolas, veicot iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāju mērījumus 56 mācību telpās.

2017./2018. mācību gadā apsekoto Latvijas vispārizglītojošos skolu ventilācijas kvalitāte daļēji atbilst PVO ieteiktajām normām un skolās esošais ventilācijas veids vai īstenotais vēdināšanas režīms daļēji spēj uzturēt izglītojamo veselībai nekaitīgu un drošu iekštelpu gaisa kvalitāti, tomēr nepieciešami būtiski uzlabojumi vēl efektīvākai gaisa apmaiņai mācību telpās.

Inspekcija informē, ka 2018. gada 1. oktobrī tiks uzsākts pētījuma 2. posms, kurā paredzēts apsekot 21 skolu atbilstoši izglītības iestāžu atlasei, kas aptver visus Latvijas plānošanas reģionus un apdzīvotās vietas tipus. 2018./2019. mācību gada 1. semestrī pētījums turpināsies 10 Rīgas skolāsLīdz 2022. gada 31. decembrim kopumā plānots apsekot 109 Latvijas vispārizglītojošās mācību iestādes.

 

Inspekcija novēl droši uzsākt jauno mācību posmu, un lai ikdienas straujajā, kārtējām problēmām un notikumiem pilnajā darba ritmā nezūd rūpes par skolēnu un skolotāju veselību!

Informāciju sagatavoja:

Veselības inspekcijas vadītāja biroja sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Šķēle.