Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 302
Pavisam: 2871005

Kā Jūs lietojat savu inhalatoru?

Kā Jūs lietojat savu inhalatoru?

Astmas un hroniskas obstruktīvas plaušu slimības ārstēšanai bieži izmanto interesantu zāļu formu – inhalatorus. Tie ļauj zālēm nokļūt un iedarboties tieši plaušās, kas samazina blakusparādību risku un ļauj uzņemt daudzkārt mazākas devas, nekā, piemēram, ar tabletēm. Taču zinātnē aizvien vairāk pievērš vērību faktam, ka inhalatoru lietošanā ir dažādas problēmas, ko var radīt gan informācijas vai komunikācijas ar ārstu trūkums, gan lietotāju uzskati, gan citi faktori. Problēmu novēršanai pētnieki pasaulē aplūko visdažādākos risinājumus un vērtē to lietderību. Rodas jautājums – kāda ir situācija Latvijā?

Tāpēc līdz 20. aprīlim tiek veikts pētījums "Līdzestības problēmas inhalatoru lietošanā, to risinājuma virzieni lokālā kontekstā", lai analizētu, kādi ir inhalatoru lietotāju paradumi Latvijā un kādā formātā pacienti Latvijā gribētu saņemt informāciju. Šo informāciju var sniegt tikai pacienti – inhalatoru lietotāji paši, tāpēc, ja lietojat kādu inhalatoru, esiet aicināti piedalīties aptaujā par inhalatoru lietošanu (aizpildīšana aizņems aptuveni 10-15 minūtes).
Aptauja ir anonīma, un iegūtie dati izmantoti tikai pētījuma ietvaros. Pēc iegūto datu analīzes varēs veikt secinājumus – kādā formā lietderīgi sagatavot informāciju un kādas ir šeit raksturīgās inhalatoru lietošanas problēmas.  Un, cerams, mudinās arī citus pētniekus analizēt situāciju Latvijā, lai šeit pacienti būtu zinoši un viņu vajadzības uzklausītas.
www.visidati.lv/aptauja/1354691896/

Paldies par atsaucību!
Pētījuma autore:
Rīgas Stradiņa Universitātes Farmācijas fakultātes 5. kursa studente
Elza Burve.
Darba vadītāja: Dr.pharm., doc. Inga Urtāne