Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 276
Pavisam: 2870979

Apstiprināti grozījumi recepšu izrakstīšanas kārtībā

5.janvārī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtību.

Noteikumi papildināti ar jaunu recepšu izrakstīšanas veidu – elektroniski veselības informācijas sistēmā –, un tajos noteikta elektronisko recepšu izrakstīšanas kārtība un ierobežojumi. Paredzēts, ka turpmāk receptes (gan īpašās, gan parastās) izrakstāmas elektroniski veselības informācijas sistēmā vai uz receptes veidlapas. 

Grozījumi paredz, ka līdz datu apstrādes tiesību iegūšanai veselības informācijas sistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.novembrim ārsts vai ārsta palīgs recepti izraksta uz receptes veidlapas. Pēc datu apstrādes tiesību iegūšanas veselības informācijas sistēmā ārsts un ārsta palīgs recepti izraksta vai nu elektroniski, vai uz receptes veidlapas. Projekts nosaka izņēmumus, kuros gadījumos receptes izrakstīšanai jāizmanto tikai receptes veidlapa –  izrakstot medicīniskās ierīces, M saraksta zāles vai individuāli kompensējamās zāles; ja zāles tiks iegādātas kādā no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai Šveices Konfederācijā; gadījumos, kad receptes izrakstīšana elektroniski nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ; ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība u.c. gadījumos. Jau ziņots, ka atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam, sākot ar 2016.gada 1.decembri ārstniecības iestādēm būs pienākums izrakstīt receptes elektroniski veselības informācijas sistēmā 

Paredzēts, ka, lai iegādātos elektroniskajā receptē izrakstītās zāles,  personai būs jāuzrāda elektroniskās receptes identifikācijas numurs vai personu apliecinošs dokuments. Izrakstot elektronisko recepti līdz 2016.gada 30.novembrim, ārsts personai izsniegs atbilstoši aizpildītu receptes veidlapu, bet sākot no 2016. gada 1.decembra – elektroniskās receptes identifikācijas numuru. 

Grozījumos noteikts, ka no 2016.gada 1.decembra aptiekai, saņemot uz receptes veidlapas izrakstītu recepti, veselības informācijas sistēmā būs jāievada dati gan par izrakstītajām, gan izsniegtajām zālēm, savukārt gadījumā, kad izrakstīta elektroniskā recepte – tikai par izsniegtajām zālēm. 

Lai mazinātu administratīvo slogu ārstniecības iestādēm, paredzēts veikt arī izmaiņas recepšu veidlapu aprites kārtībā.

www.vm.gov.lv