Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 510
Pavisam: 3059325

Veselības inspekcija aicina pacientus zināt savas tiesības sadarbībai ar ārstu

   Atzīmējot Eiropas Pacientu tiesību dienu, Veselības inspekcija aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju atcerēties par savām tiesībām sadarbībā ar ārstu.

   Veselības inspekcija, izvērtējot pacientu iesniegumus un sniedzot atzinumus par konkrētām situācijām, gadu no gada secina, ka nereti pacientu pretenzijas iemesls ir nepietiekama informācija un komunikācijas problēmas pacientu un ārstu starpā. Tādēļ ir svarīgi, lai pacientiem un ārstiem izveidotos labs kontakts un sadarbība. Lai pacientam būtu vieglāk atcerēties par savām tiesībām, Veselības inspekcija piedāvā infografiku „Zini savas tiesības sadarbībai ar ārstu!”
 
   Iedzīvotāju iesniegumus par veselības aprūpes kvalitāti Latvijā izskata Veselības inspekcija. Ja tiek konstatēti pārkāpumi ārstniecības personu darbā, Veselības inspekcija saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par veselības aprūpes pārkāpumiem ir tiesīga izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu ārstniecības personām vai ārstniecības iestādes vadītājam.

   No pagājušā gada oktobra Latvijā ir sācis darboties arī Ārstniecības riska fonds, un pacientiem ir tiesības Nacionālajā veselības dienestā pieprasīt atlīdzību par kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai, ko nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā. Pacienti var pieprasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts pēc 2013.gada 25.oktobra.

   Pacientam par morālu un materiālu kaitējumu, kas nodarīts līdz 2013.gada 25.oktobrim, ir iespējams pieprasīt atlīdzību vienīgi civiltiesiskā kārtā, t.i., iesniedzot prasību tiesā. Šādos gadījumos ir jābūt atzinumam, ka kaitējums ir nodarīts konkrētā ārstniecības iestādē.

   Plašāku informāciju par pacientu tiesībām skatīt Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv