Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 219
Pavisam: 2983439

EFA (Eiropas Alerģijas un elpceļu slimību pacientu apvienības federācijas) Baltijas reģionālā tikšanās

15.februārī EFA organizēja reģionālo tikšanos ar pacientu biedrībām, kuras pārstāv astmas, alerģijas un HOPS slimniekus Latvijā un Lietuvā. Tikšanās notika Lietuvas galvaspilsētā – Viļņā.

Galvenais tikšanās mērķis bija atjaunot savstarpējo sadarbību starp EFA un tās dalīborganizācijām Lietuvā, kā arī nodibināt sadarbību ar Latviju kurā EFA netiek pārstāvēta. EFA pārstāvēja tās valdes locekle Lina Buzermaniene, kura ir arī „Lietuvas Astmas klubu padomes” (Lithuanian Council of Asthma Clubs) prezidente, kā arī Deivids Brenans (David Brennan) un Jans Maisners (Jan Meissner) no EFA Briseles biroja. „Lietuvas Astmas klubu padomi” pārstāvēja arī Inga Zalnerauskiene, kura pārstāvēja arī „Alerģisko bērnu klubu biedrību” (Association of Allergic Children Clubs). „Lietuvas Astmas pacientu biedrību” pārstāvēja Egle Kvederaite. „Latvijas Astmas un alerģijas biedrību” pārstāvēja Rita Paeglīte un Inese Vīcupe.

Tikšanās pirmā daļa tika veltīta nelielam ievadam, kura laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar EFA prioritātēm un visi EFA biedri prezentēja jaunākos pasākumus. Pēc īsa pārtraukuma, katrs no dalībniekiem prezentēja savu biedrību – tās vēsturi, aktivitātes, kā arī to, ko tā sagaida no dalības EFA un problēmas, ar kurām tā saskaras šobrīd. Par spīti grūtībām piesaistīt pamatnostādņu izstrādātāju uzmanību, iztrūkstošo darbaspēku un nepietiekamo finansējumu, visas biedrības, jo īpaši, „Latvijas Astmas un alerģijas biedrība”, pierādīja, ka tās ir ļoti aktīvas, lai uzlabotu astmas un alerģijas slimnieku dzīvi un veicinātu lielāku sabiedrības izpratni par šīm slimībām.

Tikšanās noslēgumā laiks tika veltīts diskusijām un pieredzes apmaiņai, sasaistot Latvijas un Lietuvas pacientu biedrību darbu ar EFA un citu tās biedru pieredzi. Visa tikšanās noritēja ļoti draudzīgā gaisotnē un daži no dalībniekiem satikās pēc 10 gadu pārtraukuma. EFA atbalsta „Latvijas Astmas un alerģijas biedrības” dalību apvienībā, jo tā ir parādījusi savu vadības modeli, vairākas aktivitātes un ar entuziasmu cīnās par pacientu tiesībām, ar ko tā pilnībā atbilst EFA filozofijai. Turklāt, mēs ceram, ka izdosies nostiprināt sadarbību arī ar Lietuvas biedrībām, tieši to pašu iemeslu dēļ un cerams, ka lielāks EFA aktivitāšu skaits nākotnē var palīdzēt biedrību attīstībā un to darbībai konkrētajā sabiedrībā.

EFA eNews.