Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 0
Pavisam: 3059343

No 2014.gada 1.jūlija palielinās valsts materiālo atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti

No 2014.gada 1.jūlija Labklājības ministrija (LM) palielinās valsts materiālo atbalstu cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Valsts materiālo atbalstu palielinās, piešķirtajam pabalsta apmēram piemērojot attiecīgu koeficentu (pašu pabalsta apmēru nemainot) - cilvēkiem ar I invaliditātes grupu būs noteikts koeficients 1,3, savukārt cilvēkiem ar II invaliditātes grupu – koeficients 1,2. Cilvēkiem ar III invaliditātes grupu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts paliks līdzšinējā apmērā.

Tas nozīmē, ka vispārējā gadījumā cilvēki ar I invaliditātes grupu iepriekšējo 45 latu vietā saņems 83,24 eiro (Ls 58,50) mēnesī, bet cilvēki ar II invaliditātes grupu saņems 76,84 eiro (Ls 54) mēnesī. Cilvēki ar I invaliditātes grupu kopš bērnības līdzšinējo 75 latu vietā saņems 138,73 eiro (Ls 97,50) mēnesī, bet cilvēki ar II invaliditātes grupu kopš bērnības - 128,06 eiro (90 latus) mēnesī.

Līdz ar to cilvēkiem ar I invaliditātes grupu ienākumi no pabalsta pieaugs vidēji par 25,61 eiro (18 Ls), bet cilvēkiem ar II invaliditātes grupu – par 17,07 eiro (12 Ls).
Sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir cilvēkam, kuram nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja cilvēks atzīts par invalīdu un pārsniedzis 18 gadu vecumu. Šiem cilvēkiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir uz noteikto