Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 463
Pavisam: 3059278

Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

Veselības inspekcija informē, ka 5. un 6.augustā veiktajās peldūdens kvalitātes pārbaudēs ūdens paraugos mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts. 51 oficiālajā peldvietā  peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts. 

Inspekcija aicina iedzīvotājus īpaši izvērtēt peldvietas izvēli un tās ūdens kvalitāti, ja neizmantojat oficiālās peldvietas. Pirms peldēšanās jānovērtē, vai tuvumā neatrodas objekti, kas var ietekmēt peldūdens kvalitāti (celtniecības objekti, notekūdens caurules, kanalizācijas akas, ganības, kā arī intensīvi apsaimniekotas vai apdzīvotas vietas un rūpnīcas). Pirms peldēšanās izvēlētā ūdenstilpē īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem: netipiska ūdens krāsa un smarža; virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas); peldoši un citi atkritumi ūdenī; naftas produkti; zilaļģu masveida savairošanās.

Speciālisti vērš iedzīvotāju uzmanību, ka karstā laikā pastāv zilaļģu savairošanās risks. Šobrīd oficiālajās peldvietās zilaļģu klātbūtne nav konstatēta. Saskaņā ar pašvaldības un atsevišķu iedzīvotāju sniegto informāciju, zilaļģu savairošanās risks pastāv Daugavas piekrastē Salaspils novadā, kur iedzīvotāji izmanto neoficiālās peldēšanās vietas. Informācija reģionālajā presē liecina, ka zilaļģu masveida savairošanās jau novērota Ungura un Auciema ezeros Pārgaujas novadā, kur nav oficiālo peldvietu. Iepriekšējos gados regulāra zilaļģu „ziedēšana” bija novērota arī vairākos Latgales ezeros, kur šobrīd nav oficiālu peldvietu.     

Toksisko zilaļģu savairošanās ir viena no lielākajām stāvošo ūdeņu (ezeru, dīķu) problēmām karstā vasarā. Tomēr zilaļģes masveidā var parādīties arī lielo upju līčos, kur nav straumes.  Ūdens tādos gadījumos kļūst duļķains, un nereti tā virsmu klāj netīri zili zaļa plēve. Zilaļģēm atmirstot, ūdenī var tikt izdalīti toksīni, kas peldētājiem var radīt dažādas ādas un gļotādu alerģiskās reakcijas un iekaisumu.  Ja tiek novērotas minētās pazīmes, aicinām iedzīvotājus šādā ūdenī nepeldēties un īpaši parūpēties, lai šādā ūdenī nepeldas bērni. Tāpat nedrīkst pieļaut, ka mājdzīvnieki dzer ūdeni, kuros masveidā savairojušās zilaļģes – dzīvnieki ar ūdenī esošajiem toksīniem var saindēties un pat aiziet bojā!

Inspekcija aicina iedzīvotājus iesaistīties peldūdens monitoringa veikšanā, vizuāli novērojot peldvietas. Ja rodas aizdomas par ūdens kvalitāti, informēt par to Inspekciju un aizpildīt anketu.
  http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/aktuali/this-just-in/augusta-peldudens-rezultati