Kontakti

Berģu iela 116,
Rīga, LV - 1024
astmaalergija@inbox.lv

Lapa apskatīta
Šodien: 289
Pavisam: 2870992

Jau pirms nedēļas sākusies oficiālā peldsezona

Veselības inspekcijas speciālisti veikuši pirmās peldvietu ūdens kvalitātes analīzes, kas liecina, ka visās oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte ir laba. 

Šogad valsts budžeta finansēts monitorings norisināsies 51 peldvietā. Oficiālo peldvietu sarakstu ir papildinājušas 5 jaunas peldvietas: 

   Rīgā -  Lucavsalas peldvieta Daugavā;
   Pāvilostā - Pāvilostas pludmale;
   3 peldvietas Rēzeknes pilsētā un novadā:
         -    Kovšu ezera peldvieta; 
         -    Rāznas ezera peldvieta Lipuškos - Mākoņkalna pagastā; 
         -    Lubānas ezera peldvieta Gaigalavas pagastā.

Ūdens kvalitāti jūras un iekšzemes peldvietās speciālisti pārbaudīs visu peldsezonu – no 15. maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Tāpat tiks pārbaudīts vai peldvietās tiek ievērotas peldvietu uzturēšanas un higiēnas  prasības.

Inspekcijas speciālisti peldvietu ūdens kvalitāti pārbauda gan laboratoriski, gan vizuāli parauga ņemšanas laikā. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji– fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki. Novērtējot vizuāli, īpašu uzmanību Inspekcijas vides speciālisti pievērš netipiskai ūdens krāsai, noturīgām putām, peldošiem un citiem atkritumiem ūdenī, naftas produktiem, zilaļģu vai zaļaļģu savairošanās procesam (ūdens „ziedēšanai”).

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens neatbilst prasībām, Inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties. Par izmeklējumu rezultātiem tiks informēts peldvietas apsaimniekotājs, kā arī sabiedrība ar plašsaziņas līdzekļu un Inspekcijas interneta mājaslapas starpniecību. 

Arī šajā peldsezonā peldvietās jāizvieto informatīvās zīmes par ilglaicīgās peldvietu ūdens kvalitātes novērtējumu, ņemot vērā pēdējos četrus gadus. Ilglaicīgās peldvietu ūdens kvalitātes novērtējums četru gadu ilgā laika posmā liecina, ka lielākā daļā peldvietu ir izcilas vai arī labas kvalitātes ūdens. 

Pilnais oficiālo peldvietu saraksts atrodas Inspekcijas mājas lapā http://www.vi.gov.lv sadaļā „Vides veselība” – „Peldūdens”, un tas ir arī atspoguļots kartes veidā.