Ziedēšanas kalendārs

Putekšņu kalendārs Rīgai sagatavots LU ĢZZF 2013. gadā - parāda secīgu augu putekšņu nomaiņu, balstīts uz 2003.-2013. vidējiem putekšņu sezona sākuma/beigu datumiem.
Kalendārā ir iekļauti augi ar dažādu alerģiskuma pakāpi "5" - vislielākā, "0" - vismazākā.
"5" ir bērzam, graudzālēm, ambrozijai
"4" - vībotnei
"3" - lazda, alksnis, osis, ozols, skābardis, ceļteka
"2" - apse/papele, dižskābardis, skābene
"1" - Īve, liepa, kļava, ievas, zirgkastaņa
"0" - Egle, priede, lapegle
Ir novērota, ka pēdējos gados putekšņu ziedēšana sākas ātrāk un (vairākiem augiem) turpinās ilgāk. Drīzumā kalendārs tiks atjaunots un papildināts, ņemot vērā pēdējo gadu izmaiņas.
Kalendārā tiek atspoguļoti augi, kas tiek apputeksnēti pārsvarā ar vēja palīdzību (anemofīlie augi), tāpēc tie it tendēti ražot daudz putekšņu.

Daži no augiem Latvijā pārstāvēti ar daudzām sugām, tāpēc tos novēro un aprakstu ģints vai dzimtas līmenī. Piemērām, graudzāļu sezona ir gara, jo tas ir saistīts ar >120 graudzāļu sugu ziedēšanu Latvijā.