Sūdzības

Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012,
tālr. 67819671; fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv

Pacientu Ombuds
Rīga, Hipokrāta iela 4, LV-1079
Tālr.: (+371) 28646268
E-pasts: ombuds@pacientuombuds.lv