ALERĢIJA - tests
1.Ievērojot pedantisku tīrību un stingras higiēnas prasības, jūs pasargāsiet bērnus no alerģijas rašanās nākotnē.
 a)  Pareizi
 b)  Nepareizi
 
2. Pasīvā smēķēšana veicina alerģijas rašanos.
 a)  Pareizi
 b)  Nepareizi
 
3. Alerģijas simptomi samazinās, cilvēkam kļūstot vecākam.
 a)  Pareizi
 b)  Nepareizi
 
4. Alerģijas ārstēšanā pirmais solis ir kortikoīdu lietošana lielās devās.
 a)  Pareizi
 b)  Nepareizi
www.netdoktor.de