Mūzikas terapija

Mūzikas izmantošanai ārstnieciskos nolūkos ir sena vēsture, un mūzikas terapijas dziedinošais spēks mūsdienās vairs nav apstrīdams. Mūzikas terapija nav klasiskās medicīnas konkurente, tieši otrādi – mūzikas terapijā izmantotās metodes sekmīgi papildina līdz šim pastāvošo metožu spektru pacientu rehabilitācijā.

Kas ir mūzikas terapija?
Mūzikas terapija ir mūzikas zinātnisks pielietojums terapeitiskiem mērķiem, kad mūzikas terapeits izmanto skaņas, ritmus, melodijas un harmonijas, strādājot ar savu klientu/pacientu. Šī sadarbība mēdz būt kā individuāla tā arī vairākiem cilvēkiem vienlaikus grupā. Šīs sadarbības mērķis ir veicināt un sekmēt komunikāciju un attiecības, mācīšanos un izziņu, mobilizēšanos, izteiksmi un organizāciju jeb fizisko, garīgo un sociālo veselību. Tas veicina indivīda potenciāla attīstību, atjauno viņa funkcijas, lai sasniegtu labāku dzīves kvalitāti.

Cik sen Latvijā ir pieejama mūzikas terapija kā palīdzības veids?
Latvijā mūzikas terapija pieejama kopš 2003. gada, kad mūzikas terapiju savā praksē demonstrēja mūzikas terapeits no Vācijas Dr. rer med. Reiners Hauss jauno mūzikas terapeitu sagatavošanā Liepājā. Mūzikas terapijas prakse ir Liepājā 1. Mūzikas terapijas centrā  Latvijā, kā arī citur.

Pie kādiem sarežģījumiem, slimībām, problēmām vislabākais risinājums būtu mūzikas terapija?
Mūzikas terapijā, specifiskas muzikālas aktivitātes laikā, kura norisinās starp klientu / pacientu un mūzikas terapeitu, mūzika palīdz risināt ne tikai dažādas fiziskās un emocionālas problēmas kā, piemēram, mazināt trauksmi, hroniskas sāpes, hipertensiju, bet palīdz arī pie neiroloģiskām saslimšanām un psihosomatiskām saslimšanām kā astma, anoreksija, bulīmija u.c. Nozīmīgs mūzikas terapeita kopdarbs ar pacientu ir rehabilitācijas komandā, kurā darbojas neirologs, psihoterapeits, fizioterapeits, ergoterapeits, reitterapeits, logopēds, kustību terapeits u.c Visbiežāk terapijā tiek pielietota - pasīvā un aktīvā klausīšanās, improvizācija uz dažādiem instrumentiem un paša pacienta / klienta iesaistīšana radošā darbībā.

Ar ko atšķiras vienkārša mūzikas klausīšanās no ārstnieciskas iedarbības, kas atstāj uz cilvēku izmaiņas?
Vienkārša mūzikas klausīšanās ir process, ko labprātīgi veic cilvēks, aktualizējot tikai savu izvēli, kas apstiprina viņa gaumi, vērtību mēru un pašsajūtu. Turpretim mūzikas klausīšanās ārstnieciskiem nolūkiem ir saistīta ar īpašām metodēm un tehnikām, ko pielieto mūzikas terapijas sesijas laikā Prasmīgi pielietojot kādu no šīm tehnikām, pacients var nokļūt izmainītā apziņas stāvoklī, kas atšķiras no ikdienas apziņas. Izmainītus nomoda apziņas apstākļus var panākt, izmantojot meditāciju un atslābināšanās metodes. Šajā stāvoklī var būt izmainīta telpas un laika uztvere, var pastiprināties sajūtas uztvere un primārā domāšana. Tas padara pacientam iespējamu iekšējo rezervju aktivizēšanu, kā arī personiski nozīmīgu dzīves kopsakarību aktualizēšanu.
Šajā sakarā mūzikas terapija iegūst psihoterapeitisku veidu, jo balstās uz psihoanalīzes brīvo asociāciju metodi. Šādā veidā var mazināt apziņas cenzūru.

Daudziem cilvēkiem mūzika ir veids, kā relaksēties, atbrīvot prātu no problēmām. Vai ir kāda īpaša tehnika, kāds ieteikums, ko ikviens var izmantot, lai sev palīdzētu?
Tehnika vai paņēmiens, kas ieteicams ikvienam – vienkārši klausīties mūziku, jo katrs sev pats ir vislabākais terapeits un var klausīties mūziku tādu, kas pašam tīkama.
Pēdējā laikā aktualizējusies dziedāšana, kas arī var būt lieliska pašterapija. Dziedāšanas laikā stabilizējas elpošana, asinis labāk tiek apgādātas ar skābekli. Arī muzicēšana noteikti atbrīvo no spriedzes, bet improvizācija uz instrumenta ir `nokļūšana` savos zemapziņas apcirkņos.

Raksts publicēts sadarbībā ar žurnālu Biznesa Psiholoģija.
(L. Šaplakas intervija ar M.Paipari (Latvijas mūzikas terapijas asociācija)